Welcome To My Blog
|Home|Follow|Dashboard|

Wednesday, December 12, 2012

Menyusun Perkataan

Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

1.  Ibu - pejabat- sahaja  - baru - dari - pulang
 _________________________________

2.  Mutiara - Satu - murid - Saya - Tahun
__________________________________

3.  cerita - Hobi - membaca - Iman - buku
__________________________________

4.  Yassir - guru - menjadi - bercita-cita
__________________________________

5.  Abang - menolong - ibu - rumah - mengemas - dan - kakak
__________________________________

No comments: